ภาพกิจกรรม ประจำปี 2557
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือมัธยม
กิจกรรมวันคริสมาส-กิจกรรมวันปีใหม่
ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3
ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 5-6