ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รู้ก่อนเขียนโปรแกรม python 65
โปรแกรมคืออะไร 100
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.73 KB 66
วงรอบเครื่องจักร ม.2 199
ตามล่าหาสมบัตร ป.6 193
โปรแกรมแก้หิว ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 240
เจอสถานการณ์ อย่างนี้ต้องทำอย่างไร ม.1 257
จริงหรือมั่ว ชั่วหรือไม่ ม.2 186
190
Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.82 MB 188
แบบทดสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.77 KB 196
ใบงานเรื่อง อินเทอร์เน็ต เว็ปเราว์เซอร์ 202
Scratch 3.0 435
วงรอบเครื่องจักร 322
รู้จักกับโปรแกรม scratch 2 30513
ผลงานนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.73 KB 224
ผลงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.94 KB 201
การสื่อสารข้อมูล Unkown Document ขนาดไฟล์ 468.89 KB 325
ตารางแอสกี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.39 KB 292
flash 315
รถวิ่ง 279
หนังสือ E-Book 1 290
หนังสือรุ่น RAR Archive ขนาดไฟล์ 440.25 KB 353
มีอะไรในคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 179.55 KB 421
ประโยชน์ของคอม Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 600
ใบงานที่ 4 เรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 484
ใบงานที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 566
รายละเอียดกลุ่มเครื่องมือสำหรับเลือก 3 Word Document ขนาดไฟล์ 175.68 KB 377
กล่องเครื่องมือ (Toolbox) 2 Word Document ขนาดไฟล์ 102.67 KB 374
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Flash1 Word Document ขนาดไฟล์ 77.99 KB 430
ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author ใบงานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 302.42 KB 547
ยุคของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 22.14 KB 652
ใบงาน ม.1 รหัสแอสกี Word Document ขนาดไฟล์ 149.88 KB 631
ใบงาน ม.2 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.43 KB 960
ใบงาน ป.6 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 624
ใบงาน ม.1 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 609
ใบงาน ป.5 1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 987 KB 624
แบบโครงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 563
โปรแกรมงานทะเบียน 328
ใบงาน ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 678
ใบงาน ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 1062
ใบงานม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 224.68 KB 387
ใบงานม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 82.32 KB 630
ใบงานม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 277.63 KB 1043