ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สำรวจส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Scratch ม.2 526
Scratch แบบเรียงลำดับ ม.2 528
Photoshop ม.3 580
ใบงานเครื่องมือโปรแกรม scratch 3 ม.1 2351
แบบทดสอบกับโปรแกรม Scrach ม.1 2399
ใบงานที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Scratch 3 ป.6 2340
แบบทดสอบหลังเรียน เดินตามเส้นเล่นตามสคริปต์ 1 ป.6 2338
ฟองน้ำ PNG Image ขนาดไฟล์ 129.92 KB 3302
สนาม JPEG Image ขนาดไฟล์ 61.97 KB 3303
โฆษณา RAR Archive ขนาดไฟล์ 889.03 KB 12374
หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา ม.1 188845
แบบทดสอบเรื่อง Macromedia Flash 8 ม.3 188969
ใบงานส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Flash 8 ม.3 188978
แบบทดสอบ ภาษาไพทอน ม.2 188913
ใบงานEXCEL ป.6 188980
แบบทดสอบ EXCEL 188999
สัญลักษณ์ ที่กำหนด 188919
แบบทดสอบการเขียนผังงาน m.1 188956
รู้ก่อนเขียนโปรแกรม python ม.2 189019
โปรแกรมคืออะไร ม.2 189006
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.73 KB 188860
วงรอบเครื่องจักร ม.2 189001
ตามล่าหาสมบัตร ป.6 188996
โปรแกรมแก้หิว ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 189040
เจอสถานการณ์ อย่างนี้ต้องทำอย่างไร ม.1 189056
จริงหรือมั่ว ชั่วหรือไม่ ม.2 188985
188991
Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.82 MB 188990
แบบทดสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.77 KB 188996
ใบงานเรื่อง อินเทอร์เน็ต เว็ปเราว์เซอร์ 188996
Scratch 3.0 189237
วงรอบเครื่องจักร 189113
รู้จักกับโปรแกรม scratch 2 230949
ผลงานนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.73 KB 189033
ผลงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.94 KB 189000
การสื่อสารข้อมูล Unkown Document ขนาดไฟล์ 468.89 KB 189126
ตารางแอสกี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.39 KB 189094
flash 189110
รถวิ่ง 189077
หนังสือ E-Book 1 189085
หนังสือรุ่น RAR Archive ขนาดไฟล์ 440.25 KB 189145
มีอะไรในคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 179.55 KB 189217
ประโยชน์ของคอม Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 189397
ใบงานที่ 4 เรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 189278
ใบงานที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 189363
รายละเอียดกลุ่มเครื่องมือสำหรับเลือก 3 Word Document ขนาดไฟล์ 175.68 KB 189176
กล่องเครื่องมือ (Toolbox) 2 Word Document ขนาดไฟล์ 102.67 KB 189170
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Flash1 Word Document ขนาดไฟล์ 77.99 KB 189229
ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author ใบงานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 302.42 KB 189344
ยุคของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 22.14 KB 189479
ใบงาน ม.1 รหัสแอสกี Word Document ขนาดไฟล์ 149.88 KB 189427
ใบงาน ม.2 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.43 KB 189832
ใบงาน ป.6 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 189421
ใบงาน ม.1 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 189629
ใบงาน ป.5 1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 987 KB 189416
แบบโครงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 189369
โปรแกรมงานทะเบียน 189121
ใบงาน ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 189477
ใบงาน ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 189860
ใบงานม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 224.68 KB 189183
ใบงานม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 82.32 KB 189427
ใบงานม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 277.63 KB 189835