ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ตามที่โรงเรียนเพ็ชระศึกษาจะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มกลุ่มที่ 1 คือ นักเรียนระดับชั้น ป.1,ป.3,ป.5,ม.1,ม.3 (สีเขียว)
กลุ่มที่ 2 นักเรียนในระดับชั้น ป.2,ป.4,ป.6,ม.2 (สีเหลือง)
โดยสลับวันกันมาเรียนตามตารางด้านล่าง
โดยกลุ่มที่ 1 จะเริ่มเรียนในวันจันทร์
และกลุ่มที่ 2 จะเรียนในวันอังคาร ที่2
โดยทางโรงเรียนได้จัดชั้นเฉลี่ย 20 คนต่อห้องเรียน
กรณีมีข้อสงสัยติดต่อ 055799223 และ 0818887978
ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ทางโรงเรียนขออนุญาตยังไม่เปิด โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ซึ่งทางโรงเรียนขอปรับนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมให้เข้าที่ก่อนค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 326 ครั้ง