ติดต่อเรา
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา
088/1 ถ.พหลโยธิน ซ.อนุสรณ์   ตำบลนครชุม  อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์ 055799223


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน