ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากทางโรงเรียนเพ็ชระศึกษา เรื่องแจ้งปฏิทินการเรียนชดเชยในทุกระดับชั้น (อ่าน 84) 05 มี.ค. 64