ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 มี.ค.62 ปัจฉิม ม.3 (อ่าน 9) 12 ก.พ. 62
วันที่ 22 มี.ค. 62 มอบใบประกาศ อ.3 ป.6 ม.3 (อ่าน 1) 12 ก.พ. 62
วันที่ 18 - 20 มี.ค.62 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 2) 12 ก.พ. 62
วันที่ 7 มี.ค.62 ปัจฉิม ป.6 (อ่าน 7) 12 ก.พ. 62
วันที่ 4 เม.ย. 62 จำหน่ายหนังสือ ป1 - ป4 (อ่าน 3) 12 ก.พ. 62
วันที่ 21 มี.ค. 62 การแสดงปิดภาคเรียน (อ่าน 2) 12 ก.พ. 62
วันที่ 3 เมษายน 62 จำหน่ายหนังสือ อ.1- อ.3 (อ่าน 3) 12 ก.พ. 62
วันที่ 5 เมษายน 62 จำหน่ายหนังสือ ป.5 - ม.3 (อ่าน 6) 12 ก.พ. 62