เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ทโรงเรียนเพ็ชระศึกษา


เพลงมาร์ชโรงเรียนเพ็ชระศึกษา

 

โรงเรียนเพ็ชระศึกษา ก้าวล้ำก้าวหน้า

นำเทคโนโลยี มีคุณธรรมจรรยาดี สามัคคีมีระเบียบวินัย

 
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา การกีฬาเก่งกล้าไม่แพ้ใคร กล้าคิดกล้า

ทำ เน้นนำกิจกรรมร่วมใจ ส่งเสริมให้เป็นคนดีของสังคม

 
ธงสีแดงขาวโบกสะบัด

หล่อหลอมผูกมัดรวมใจทุกๆคน

เลือดเพ็ชระผูกพันอย่างเข้มข้น

สร้างทุกคนเป็นคนเก่งและคนดี

 
โรงเรียนเพ็ชระศึกษา แหล่งรวมวิชาสร้างเสริมเรื่องไอที

กตัญญู รู้หน้าที่ พร้อมเป็นคนดีสร้างชาติไทยให้หมั่นคง

 
ผูกมิตรไมตรีอยู่แบบพี่น้อง

รักใคร่ปรองดอง ซื่อสัตย์และซื่อตรง

สร้างครอบครัวเพ็ชระให้ยืนยง

ออกสู่สังคมอย่างกล้าแกร่งไม่อายใคร