กิจกรรมอนุบาล
25 มิ.ย 62 กิจกรรมเรียนรู้เครื่องหมายจราจร อนุบาล 2
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/1014315868766834/
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลนครชุม โครงการการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้นักเรียนระดับชั้น อ.1- ป.6
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50547
กิจกรรมเรียนรู้เครื่องหมายป้ายจราจร บนท้องถนน อนุบาล 1
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50625
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50625
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50549
วันที่ 9 ก.ค.62 เรื่องกฎจราจร บนสนามจำลอง อนุบาล2
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50626
วันที่ 10 ก.ค.62 การจำลองสถานการณ์ทักษะการขายของอนุบาล
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/1023912007807220/
วันที่ 24 ก.ค.62 อนุบาล 2 ฝึกการเคลื่อนไหว การจำแนกสี
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/1032596223605465/
วันที่ 25 ก.ค.62 โครงการ "รั้วกินได้"ของอนุบาล
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50627
วันที่ 26 ก.ค.62 กิจกรรม การเคลื่อนไหวจำแนกสี อนุบาล 3
https://www.facebook.com/ttttt.sin/videos/1033880426810378/
วันที่ 1 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market อ.2/3และประถมศึกษาปีที่ 3/4
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50607
วันที่ 2 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market วันนี้เป็นของน้อง อ.2/3และประถมศึกษาปีที่ 3/4
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50608
วันที่ 8 ส.ค. 62 กิจกรรม Morning Market วันนี้เป็นของน้อง ๆ อ.3/1 และมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50628
วันที่ 27 ก.ย.62 กิจกรรม กีฬาสีแอนุบาล
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50633
วันที่ 8 พ.ย.62 ประเพณีลอยกระทง
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50691
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50634
วันที่ 19 พ.ย.62 เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของไข่ อนุบาล 2/2
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50697
วันที่ 20 พ.ย.62 เรียนรู้เรื่อง ฝรั่ง อนุบาล 1/1
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50698
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50698
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50704
วันที่ 24 ธ.ค.62เรื่อง ไข่เปลี่ยนสี
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50738
วันที่ 24 ธ.ค.62 เรื่อง รถไฟ
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50739_1
วันที่ 23 ธ.ค.62 เรื่อง มะพร้าว ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3/1
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50730
วันที่ 24 ธ.ค.62 เรื่อง แครอทนักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50731
วันที่ 24 ธ.ค.62 กิจกรรมงานประดิษฐ์น่ารู้พาเพลิน เรื่อง ร้อยลูกปัด
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50732
วันที่ 24 ธ.ค.62 ไข่เปลี่ยนสี
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50738
วันที่ 24 ธ.ค.62 เรื่อง รถไฟ
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50739
วันที่ 24 ธ.ค.62 เรื่อง จับคู่พยัญชนะไทย ก-ฮ
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50740
วันที่ 25 ธ.ค.62 กิจกรรม Christmas 2019
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50741
วันที่ 27 ธ.ค.62 กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50742