กิจกรรมประถมศึกษา
วันที่ 6 มิ.ย. 2562 เลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50502
วันที่ 13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู ประถม,มัธยม
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50515
วันที่ 22 มิ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง อนุบาล,ประถม, มัธยม
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50526
วันที่ 26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50531
วันที่ 27 มิ.ย. 62 สอบประเมินการอ่านของนักเรียนระดับประถมต้น
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50538
วันที่ 28 มิ.ย. 62 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันศุกร์สุดสัปดาห์
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50539
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50539
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50546
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50546
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50550
วันที่ 12 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50553
วันที่ 9 ส.ค.62 กิจกรรมวันแม่
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50571
วันที่ 23 ส.ค.62 สาธารณะสุขเทศบาลตำบลนครชุม ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50582
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50582
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50587
วันที่ 13 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50588
วันที่ 3 ก.ย. 62 อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50591
กิจกรรมประถมศึกษา
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50593
วันที่ 10 ก.ย.62 นักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.2 เข้าวัดฟังธรรมชมสถาปัตยกรรม ที่วัดพระบรมธาตุ นครชุม
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50600
วันที่ 11 ก.ย.62 นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.4 เข้าวัดฟังธรรมชมสถาปัตยกรรม ที่วัดพระบรมธาตุ นครชุม
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50601
วันที่ 1 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market วันนี้เป็นของน้องอนุบาล 1/2 และประถมศึกษาปีที่ 3/1
http://วันที่ 1 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market วันนี้เป็นของน้องอนุบาล 1/2 และประถมศึกษาปีที่ 3/1
วันที่ 2 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market อ.2/3 และประถมศึกษาปีที่ 3/4
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50608
วันที่ 13 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market ประถมศึกษาปีที่ 5/2 และประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6/1
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50610
วันที่ 14 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market ประถมศึกษาปีที่ 4/3 และมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2/3
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50611
วันที่ 16 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market ประถมศึกษาปีที่ 1/2 และประถมศึกษาศึกษาปีที่ 2/2
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50593
วันที่ 10 ก.ย.62 นักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ป.2 เข้าวัดฟังธรรมชมสถาปัตยกรรม ที่วัดพระบรมธาตุ นครชุม
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50600
วันที่ 11 ก.ย.62 นักเรียนระดับชั้น ป.3 และ ป.4 เข้าวัดฟังธรรมชมสถาปัตยกรรม ที่วัดพระบรมธาตุ นครชุม
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50601
วันที่ 1 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market วันนี้เป็นของน้องอนุบาล 1/2 และประถมศึกษาปีที่ 3/1
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50607
วันที่ 2 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market อ.2/3 และประถมศึกษาปีที่ 3/4
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50608
วันที่ 13 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market ประถมศึกษาปีที่ 5/2 และประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6/1
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50610
วันที่ 14 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market ประถมศึกษาปีที่ 4/3 และมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 2/3
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50611
วันที่ 22 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market อนุบาล 3/3 และประถมศึกษาปีที่ 4/4
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50616
วันที่ 23 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market ประถมศึกษาปีที่ 2/3 และประถมศึกษาปีที่ 6/1
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50617
วันที่ 26 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market ประถมศึกษาปีที่ 5/3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50618
วันที่ 27 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Marke
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50619
วันที่ 9 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market
http://วันที่ 9 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market
วันที่ 30 ส.ค.62 กิจกรรม Morning Market
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50621
วันที่ 2 ก.ย.62 กิจกรรม Morning Market
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50622
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50634
วันที่ 27-29 ก.ย.62 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50635
วันที่ 10-11 ต.ค. 62 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50637
วันที่ 8 พ.ย.62 ประเพณีลอยกระทง
http://www.phetchara.ac.th/gallery-detail_50691
วันที่ 203พ.ย.62 ประชุมผู้ปกครอง ของนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ป.6
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50705
วันที่ 18 พ.ย.62 เยี่ยมชมโรงงานอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ (ป.5)
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50702
วันที่ 19 พ.ย.62 เยี่ยมชมโรงงานอายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ (ป.6)
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50703
วันที่ 5 ธ.ค.62 น้อมรำลึกในพระหมากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50713
วันที่ 12 ธ.ค.62 นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น my number one
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50725
วันที่ 25 ธ.ค.62 กิจกรรม Christmas 2019
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50741
วันที่ 27 ธ.ค.62 กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
http://วันที่ 27 ธ.ค.62 กิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
วันที่ 10 ม.ค.63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50757
วันที่ 15 ม.ค.63 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ทัศนศึกษา
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50762
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2ทัศนศึกษา ณ.พิพิธภัณฑ์สัตว์์น้ำ จังหวัดนครสวรรค์
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50766
วันที่ 20 ม.ค.63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6ทัศนศึกษา. ณ.เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก
http://phetchara.ac.th/gallery-detail_50767