เรื่อง การพูด ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เรื่อง การพูด ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เรื่อง  การพูด
ช่วงอายุ 3-5 ปี

สนทนาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  ตื่นนอน
https://youtu.be/WxSceJqWOK8      
 
สนทนาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  อาบน้ำ                                       
https://youtu.be/cHPEGZgAzbU

สนทนาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  แต่งตัว 
https://youtu.be/CdTJBVpnzEQ

สนทนาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  กินข้าวเช้า 
https://youtu.be/TK0RzPOqV50

สนทนาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  ไปโรงเรียน 
https://youtu.be/jah0Yzobdq0

สนทนาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  กลับบ้าน 
https://youtu.be/R5AL1Y0qaYQ

สนทนาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  เข้านอน 
https://youtu.be/w9tld-G039Q