ภาษาจีน ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
ภาษาจีน ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
ภาษาจีน
ช่วงอายุ 3 – 5 ปี

ใบหน้าของฉัน
https://www.youtube.com/watch?v=MJ5b0OUhKsE&feature=share&fbclid=IwAR0RndxraZhlCljt9LHNuIwFOTEEL81bfFbcoJo37nXKlSOQYMxhyBHqSkg 
  
ฝึกท่อง 1-10 ภาษาจีน
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ_26A27CpY&feature=share&fbclid=IwAR1S16xl0jaeriVuGJX1N_uMo37UB2dGbd2Anh_Ii8tInjTcvdKnTJ3tBaE
 
ช่วงอายุ 4 – 5 ปี

ฝึกอ่านออกเสียง 1-20 ภาษาจีน
https://www.youtube.com/watch?v=lA_bsO7vGlQ&feature=share&fbclid=IwAR16V1GXsVvRIwNxyMkuZWvZW2sN3p-1dmmHN45aX0QHfRQ0x6TdEJabje4 
  
คำศัพท์ผลไม้
https://www.youtube.com/watch?v=agIX9DKRVwg&feature=share&fbclid=IwAR2Ej9QRl7euGuxzNauxKtgkPkDXEbPhs9-tiCTpu8Q3fRZyl312MXN1GEc  

คำศัพท์ครอบครัว
https://www.youtube.com/watch?v=iBHkx9N-KfE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ZMo4zSs0zoaxzigkm2LMabrX_ITz37PtHoqVqQ2K9pS5i3pcGcG8OYPU 

คำศัพท์สี
https://www.youtube.com/watch?v=vpWUw4v4Niw&feature=share&fbclid=IwAR0RSQdURRbPgA1PT_N5_2xLuHDSEUay0N9Uk1FUlDoRht8x-IcVq_SWOmI  

คำศัพท์สัตว์
https://www.youtube.com/watch?v=15Hhr0TfyuY&feature=share&fbclid=IwAR0qdIeyJ9UgqoY225He8zof70S409okGo22W0luTX5gSxOfd5oH6pkC2vY