เรื่อง การฟัง ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เรื่อง การฟัง ช่วงอายุ 3 – 5 ปี
เรื่อง  การฟัง
ช่วงอายุ 3-5 ปี

เพลงเด็กเพื่อนสัตว์น่ารัก A-Z
https://www.youtube.com/watchv=APMLh64n5tI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR08qLjNZrlOiVBiYtr2ro2JuHq7PNOZSTTPngd7FTFMMRJJfn87Ag6KDdM
    
เพลงเด็ก ก เอ๋ย ก ไก่
https://www.youtube.com/watch?v=mdw6UNfz9Og&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1L5A9l0JC71kVxImwnueyBkt6NoQHZAF44ZmFRo5wa2Pwz0kPyl_fAnc0

เพลงสระอา 
https://www.youtube.com/watch?v=ohjVp1B96IU

สื่อการสอน  เรื่องการแปรงฟัน
https://www.youtube.com/watch?v=xKUu5hsyVkw&feature=share&fbclid=IwAR02qKO9e8niuL-u4vU071WDTnmcd7t3cB7-3IRN0wlU7AHPqgMDref5plA 

การบวกเลข
https://www.youtube.com/watch?v=wdSF63pjCJI
  
เรียนรู้เรื่องสี
https://www.youtube.com/watch?v=4lEonp5WKmE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0eUkacKb1HMR7trj9Y1FKDUlIT9BOh0QBOzOyxwrUYElN9BNbLNc_Ncl4

คำศัพท์ร่างกายภาษาอังกฤษ   
https://www.youtube.com/watch?v=cRQtZKbMA_U&feature=share&fbclid=IwAR2ZMo4zSs0zoaxzigkm2LMabrX_ITz37PtHoqVqQ2K9pS5i3pcGcG8OYPU