ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สนาม2 PNG Image ขนาดไฟล์ 29.57 KB 50599
รู้จักกับ micro: bit เบื้องต้น ม.2 52223
รถ PNG Image ขนาดไฟล์ 16.87 KB 53541
สำรวจส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรม Scratch ม.2 58477
Scratch แบบเรียงลำดับ ม.2 58485
Photoshop ม.3 58540
ใบงานเครื่องมือโปรแกรม scratch 3 ม.1 60301
แบบทดสอบกับโปรแกรม Scrach ม.1 60387
ใบงานที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Scratch 3 ป.6 60293
แบบทดสอบหลังเรียน เดินตามเส้นเล่นตามสคริปต์ 1 ป.6 60302
ฟองน้ำ PNG Image ขนาดไฟล์ 129.92 KB 61275
สนาม1 PNG Image ขนาดไฟล์ 29.57 KB 61319
โฆษณา RAR Archive ขนาดไฟล์ 889.03 KB 70327
หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา ม.1 246791
แบบทดสอบเรื่อง Macromedia Flash 8 ม.3 246916
ใบงานส่วนประกอบของโปรแกรม Macromedia Flash 8 ม.3 246926
แบบทดสอบ ภาษาไพทอน ม.2 246859
ใบงานEXCEL ป.6 246929
แบบทดสอบ EXCEL 246947
สัญลักษณ์ ที่กำหนด 246867
แบบทดสอบการเขียนผังงาน m.1 246901
รู้ก่อนเขียนโปรแกรม python ม.2 246967
โปรแกรมคืออะไร ม.2 246952
ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง วิธีการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน Word Document ขนาดไฟล์ 14.73 KB 246813
วงรอบเครื่องจักร ม.2 246947
ตามล่าหาสมบัตร ป.6 246946
โปรแกรมแก้หิว ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 246990
เจอสถานการณ์ อย่างนี้ต้องทำอย่างไร ม.1 247000
จริงหรือมั่ว ชั่วหรือไม่ ม.2 246935
246937
Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.82 MB 246939
แบบทดสอบ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 10.77 KB 246944
ใบงานเรื่อง อินเทอร์เน็ต เว็ปเราว์เซอร์ 246942
Scratch 3.0 247186
วงรอบเครื่องจักร 247060
รู้จักกับโปรแกรม scratch 2 301123
ผลงานนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.73 KB 246982
ผลงานโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.94 KB 246946
การสื่อสารข้อมูล Unkown Document ขนาดไฟล์ 468.89 KB 247078
ตารางแอสกี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 307.39 KB 247044
flash 247057
รถวิ่ง 247025
หนังสือ E-Book 1 247033
หนังสือรุ่น RAR Archive ขนาดไฟล์ 440.25 KB 247093
มีอะไรในคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 179.55 KB 247184
ประโยชน์ของคอม Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 247343
ใบงานที่ 4 เรื่อง ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ม.1 Word Document ขนาดไฟล์ 283.5 KB 247227
ใบงานที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 782 KB 247314
รายละเอียดกลุ่มเครื่องมือสำหรับเลือก 3 Word Document ขนาดไฟล์ 175.68 KB 247121
กล่องเครื่องมือ (Toolbox) 2 Word Document ขนาดไฟล์ 102.67 KB 247117
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Flash1 Word Document ขนาดไฟล์ 77.99 KB 247178
ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author ใบงานที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 302.42 KB 247305
ยุคของคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 22.14 KB 247456
ใบงาน ม.1 รหัสแอสกี Word Document ขนาดไฟล์ 149.88 KB 247374
ใบงาน ม.2 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 33.43 KB 247789
ใบงาน ป.6 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 247369
ใบงาน ม.1 1.1 Word Document ขนาดไฟล์ 16.88 KB 247980
ใบงาน ป.5 1.2 Word Document ขนาดไฟล์ 987 KB 247364
แบบโครงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 96.5 KB 247456
โปรแกรมงานทะเบียน 247068
ใบงาน ป.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.26 MB 247427
ใบงาน ป.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.92 MB 247808
ใบงานม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 224.68 KB 247129
ใบงานม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 82.32 KB 247375
ใบงานม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 277.63 KB 247781