ภาพกิจกรรม
10 ก.พ. 64 โครงการคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม นิทานคุณธรรม
โครงการคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม นิทานคุณธรรม
เรื่อง กระต่ายน้อย ยอดกตัญญู
ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้แสดงความสามารถในการเล่านิทาน ให้เพื่อนๆและน้องๆระดับชั้นอนุบาล1และอนุบาล 2ได้ดูทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการฟังนิทานและมีความกล้าแสดงออกรู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีมและมีความสามัคคีร่วมกัน
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,09:44   อ่าน 24 ครั้ง