ภาพกิจกรรม
26 มี.ค. 64 เรื่อง การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา..ออนไลน์
การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา..ออนไลน์
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) รอบที่ 4
ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ร่วมปฎิบัติภาระในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2564,10:21   อ่าน 18 ครั้ง